[Java] Ứng dụng tính toán sử dụng sức mạnh các máy trong mạng

Ý tưởng của mình là chia công việc cho các máy tính rồi tập hợp lại, anh em góp ý giúp mình để mình rút kinh nghiệm nhé

Client
Server

Code Project
Project

Advertisements

Source code & mã giả thuật toán Heapsoft – C++

Tổng quan:

• Thuật toán heapsort sẽ được xây dựng dựa trên các maxheap.
• Hàng đợi ưu tiên sẽ được tổ chức dựa trên các các min heap hay các max-heap tuỳ thuộc tính ưu tiên là “min” hay “max”
• Các áp dụng khác cũng có thể sử dụng một trong hai loại heap tuỳ thuộc vào tính chất cụ thể của bài toán
Read the rest of this entry

Ví dụ MFC đơn giản trên Visual C++ 6.0

Review
Trái tim của một ứng dụng MFC là một đối tượng ứng dựa trên lớp CWinApp. CWinApp cung cấp vòng lặp messages để lấy tin nhắn và gửi chúng vào cửa sổ của ứng dụng. Nó cũng bao gồm các virtual function có thể được ghi đè để tùy chỉnh hành vi của ứng dụng. CWinApp và các lớp MFC khác được đưa vào ứng dụng của bạn khi bạn include tập tin Afxwin.h. Một ứng dụng MFC có thể có một và chỉ một đối tượng, và đối tượng phải là biến toàn cục để nó được khởi tạo trong bộ nhớ tại thời điểm bắt đầu của chương trình.
Read the rest of this entry

FlowCharter (Update version)

Ở phiên bản này có rất nhiều cải tiến về UI
*Tạo link khi nhấn Ctrl chọn hai đối tượng và chuột phải
*Cải thiện chế độ Layout ổn hơn
*Và nhiều cải tiến khác…
Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho các bạn !


DOWNLOAD

Demo FlowCharter

– FlowCharter là App do mình viết để phục vụ nhu cầu vẽ sơ đồ khối cho phép xuất ra file dưới dạng xml, các bạn sử dụng cho mình ý kiến nhé

DOWNLOAD

Liên kết đến 1 trang web trong C# (winform)

Đầu tiên ta tạo 1 LinkLable, sau đó thiết đặt các thuộc tính như sau :

Read the rest of this entry

Vẽ mũi tên trong lập trình C#

Lớp Graphic trong C# không hỗ trợ trực tiếp vẽ mũi tên trong C# nên sẽ rất khó nếu chúng ta tự viết hàm nhưng…không được đẹp cho lắm. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách vẽ rất đơn giản hơn nhiều và rất đẹp.

Trước tiên chúng ta khai báo :

using System.Drawing.Drawing2D;

Read the rest of this entry

Bản nâng cấp App Demo thuật toán Prim

-Thêm chức năng chạy từng bước, dễ dàng theo dõi thuật toán.
-Nâng cấp giao diện.

DOWN LOAD

Một ví dụ cho thuật toán BFS – Tìm đường đi ngắn nhất trong thành phố

– Mã giả của thuật toán BFS:

– Tình cờ, thầy dạy mình môn Cấu Trúc Dữ Liệu làm một ứng dụng của thuật toán này, nên mình về làm thử. Và rút ra được một vài nhận xét như sau.
Read the rest of this entry

Source code giải thuật Prim trên ngôn ngữ C++

– Do nhiều bạn yêu cầu code của giải thuật Prim, nên mình post code trên ngôn ngữ C++/C#

Trước tiên, đây là mã giả của thuật toán PRIM:


Read the rest of this entry